• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja oznaÄŤena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Vas Vidonci Prebivalstvo
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:74. Error 9: Invalid character

Prebivalstvo

natisni

Vidonci imajo 352 prebivalcev (po popisu prebivalstva 2002), od tega 173 moških ter 179 žensk in 110 gospodinjstev. Leta 1961 je vas štela 697 prebivalcev, leta 1971 je bilo 621 prebivalcev, leta 1981 le 540, leta 1991 pa samo 485. Število prebivalstva se je torej od leta 1961 pa do danes zmanjšalo skoraj za polovico.

Vzrok za upadanje števila prebivalstva je predvsem nižja rodnost in izseljevanje. Emigracije potekajo predvsem iz ekonomskih ali gospodarskih, pa tudi družinskih in zdravstvenih razlogov. Emigrirajo predvsem mladi, ki pretežno odhajajo za boljšim zaslužkom v ve?ja mesta (Ljubljana, Maribor, Kranj).

Posledice odseljevanja so tako naraš?anje deleža starejšega prebivalstva, pomanjkanje mladih in izobraženih ljudi, ve?anje števila zapuš?enih hiš, opuš?anje kmetijskih površin in s tem naraš?anje gozdnih površin.

Prazna hiša 1 Prazna hiša 2

 

 

 

 

 

 

Delež aktivnega prebivalstva znaša 58,3%, preostali del pa predstavlja neaktivno prebivalstvo (ljudje z lastnimi dohodki in vzdrževano prebivalstvo).

Aktivno prebivalstvo po sektorjih pa je razvrš?eno takole:

Prebivalstvo po sektorjih

 

 

 

 

 

 

 • primarni sektor = kmetijstvo, gozdarstvo
 • sekundarni sektor = industrija, gradbeništvo, proizvodna obrt
 • terciarni sektor = storitvene dejavnosti, turizem, trgovina, promet
 • kvartarni sektor = šolstvo, kultura, znanost, zdravstvo

Delež dnevnih migrantov v Vidoncih predstavlja 25,6%. Najve? prebivalstva je zaposlenega v Murski Soboti ter okolici, nekaj tudi v Ob?ini Grad. Precej ljudi pa še vedno hodi na sezonsko delo oz. so stalno zaposleni v tujini (Avstrija, Nem?ija).

Ve?ina prebivalstva je katoliške veroizpovedi, le majhen % je protestantov.
Gostota prebivalstva se giblje med 50 in 100 preb/km2.