• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja oznaÄŤena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Zgodovina
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:74. Error 9: Invalid character

Zgodovina

natisni

Smo dokaj mlado društvo, ki je bilo ustanovljeno februarja leta 1996. Še pred tem smo neformalno ustanovili mladinsko društvo, ki se je po enem letu preimenovalo in registriralo kot Športno društvo Vidonci. Sedež imamo formalno še v gasilskem domu, svoje prostore pa imamo v športnem centru, ki še ni v celoti dokon?an.

Priprava terena za igriš?e 1996

Na za?etku smo sodelovali na raznih tekmovanjih v malem nogometu in drugih športnih igrah v sosednjih vaseh. Organizirali smo razne kulturno zabavne prireditve in sre?anja mladih. Prav tako smo že prvo leto za?eli z aktivnim nastopanjem v malem nogometu na travi v ob?inski ligi malega nogometa v Puconcih. Nastopali smo le na gostovanjih, ker svojega igriš?a nismo imeli. Zato smo si leta 1997 zastavili zelo obsežen projekt in sicer izgradnja športnega centra v Vidoncih. Tako smo projekta lotili že v istem letu in s pomo?jo raznih dotacij, sponzorstev, nabiralnih akcij, lastnih virov in obilo volje izvedli nakup zemljiš?a in ga delno že pripravili. Leta 1998 smo zgradili travnato igriš?e in ga pripravili do te mere, da smo v sezoni 1998/1999 že igrali na doma?em igriš?u.

V letu 1999 smo igriš?e in okolico v celoti uredili in za?eli smo z zbiranjem sredstev in dokumentacije za gradnjo sla?ilnic. Po dolgotrajnih pogajanjih in ?akanju smo v prvi polovici leta 2000 pridobili vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. V drugi polovici leta pa smo sklenili pogodbe z vsemi izvajalci del in nadzornim organom ter pri?eli z deli. Pri izvajanju del so v glavnem sodelovali ?lani društva in nekateri vaš?ani, kar nam je precej zmanjšalo stroške.

Valjanje terena za igriš?e 1996 Sla?ilnica 2000

Z deli smo nadaljevali v letu 2001 in 2002. Do konca leta smo zgradili sla?ilnice, ki že delno služijo svojemu namenu. Proti koncu leta 2002 pa smo na podstrešju zgradili in opremili še mladinsko sobo, katere otvoritev je bila na samo Silvestrovo istega leta. V prihodnje bo potrebno zagotoviti še vodni vir ter dokon?ati izgradnjo razsvetljave, fasade, dokon?anje notranjih prostorov tušev in sanitarij. Projekt nameravamo dokon?ati v naslednjem letu.

Izgradnja mladinske sobe 2002

Za uspešno in plodno delo smo prejeli že ve? priznanj, naši ?lani pa so v vsem dosedanjem obdobju dosegali številne uspehe, predvsem ekipno.