• Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Polja oznaÄŤena z zvezdico (*) so obvezna.

   
Domov Vas Vidonci Prst, rastlinstvo, vodovje
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:74. Error 9: Invalid character

Prst, rastlinstvo, vodovje

natisni

Prst je na gri?evnatih predelih prodnata, ilovnata, v nižinah pa rjava, ki je primerna za kmetijske površine.

Prevladujejo mešani gozdovi. Med listavci so najbolj zna?ilni beli gaber, bukev, ?rna jelša, hrast; med iglavci pa bor. Gozd ima na tem obmo?ju velik pomen. Pomemben je za  gozdarstvo, predstavlja tudi pester življenjski prostor. Vse bolj priljubljeno je tudi gobarjenje. Najpogostejše gobe, ki jih lahko najdemo v tukajšnjih gozdovih, so: jur?ki, lisi?ke, turki, mušnice, ježki, dežniki, kukmaki, prašnice, golobice, štorovke itd.

Gozd v jeseni Jur?ki

 

 

 

 

 

 

Zelo velikega pomena za kmetijstvo in gospodinjstva pri nas je podtalna voda, ki je odvisna od globine nepropustne kamnine (po navadi je to glinasto-ilovnata podlaga) in koli?ine vode, ki pronica v zemljo. Gladina talne vode med letom niha, saj je odvisna od koli?ine padavin, ki pa jih v tem delu Slovenije ve?krat zelo primanjkuje. Pomanjkanje vode tako predstavlja velik problem. Zaradi tega so se predstavniki vasi in ob?ine dogovorili o izgradnji skupnega vodovoda, na katerega je danes priklju?ena skoraj vsa vas.