Nogomet

natisni

?lanska ekipa 2009

Nogomet je primarna dejavnost s katero se naše društvo ukvarja. Za ta namen imamo tudi nogometno igriš?e, ki se nahaja ob cesti Vidonci - Kova?evci. Sodelujemo v ob?inski ligi malega nogometa puconci, udeležujemo pa se tudi drugih ob?inskih sre?anj ter drugih turnirjev.

 

 Ve? fotografij nogometne ekipe najdete v galeriji >>

 

 

 

?lanska ekipa 2009Pionirji 2009?lani 2010